Hak Cipta

Posted in Profil

 • Semua aspek berkenaan laman web ini termasuk rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber-sumber kod adalah hak cipta UUM kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • Tiada bahagian daripada kandungan atau bahan-bahan yang terdapat di laman web ini boleh diterbitkan semula, dilesenkan, dijual, diterbitkan, dihantar, diubah suai, disesuaikan, dipamerkan secara terbuka, penyiaran (termasuk komersil dalam apa bentuk sekalipun sama ada atau tidak diuruskan bagi apa-apa maksud menyelamatkan seperti yang dibenarkan di sini) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Universiti

Privasi & Polisi Keselamatan

Posted in Profil

Di UUM kami percaya kuat dalam melindungi privasi pengguna kami. Kita tidak akan dengan sengaja mendedahkan maklumat mengenai pengguna kami kepada mana-mana pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pengguna kami.

Dasar Privasi ini menyatakan amalan privasi bagi perkhidmatan yang ditawarkan di mana-mana milik UUM dan / atau dikendalikan laman web ( "Laman Web").

Dasar Privasi ini boleh dikemaskini dari semasa ke semasa. Anda perlu menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda gembira dengan apa-apa perubahan.

Maklumat Peribadi Anda

 • Semua maklumat peribadi yang anda berikan melalui Laman Web akan dianggap sebagai sulit dan rahsia. Sila lihat mana-mana halaman di mana maklumat yang dikumpul untuk maklumat lanjut yang berkaitan.
 • UUM boleh menyusun data dalam bentuk agregat supaya UUM akan lebih memahami pengguna yang melawat laman web ini. data agregat adalah tanpa nama dan tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi yang mengenal pasti pengguna.

Perkongsian Maklumat

 • UUM tidak akan menjual, menyewa, perdagangan atau memberi maklumat atau e-mel peribadi senarai mana-mana pengguna kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pengguna.
 • Laman Web ini mempunyai pautan ke laman web lain. UUM tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi dan / atau kandungan laman web tersebut. Anda perlu berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang terpakai untuk laman web dalam soalan.

Keselamatan

 • UUM komited untuk keselamatan maklumat peribadi pengguna kami dan kami mempunyai prosedur keselamatan di tempat untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian maklumat peribadi di bawah kawalan UUM.

Cookies

 • Apabila anda melawat Laman Web, UUM boleh menghantar komputer anda "cookie", fail kecil yang tinggal di dalam pemacu keras komputer anda. Cookies membenarkan UUM untuk membuat Laman Web lebih berguna dengan menyesuaikan tawaran perkhidmatan UUM dari semasa ke semasa. Anda boleh menetapkan pelayar anda tidak menerima cookies, walaupun anda mungkin tidak dapat untuk mengakses semua ciri-ciri di Laman Web.
 • cookies keseluruhan membantu UUM menyediakan laman web yang lebih baik akan membolehkan UUM untuk memantau muka surat yang anda mendapati berguna dan yang anda tidak lakukan. A Cookie tidak memberikan akses UUM kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda memilih untuk berkongsi.

DASAR KESELAMATAN

 • Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat yang menghalang mereka daripada melayari laman web tertentu.
 • Semua storan dan maklumat peribadi data elektronik akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Penafian

Posted in Profil

Bahan yang disediakan melalui laman web Universiti Utara Malaysia (UUM) adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan dan / atau dipercayai untuk sebarang tujuan lain. UUM membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalam laman atau kecergasan mereka untuk apa-apa tujuan sekalipun. Mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut Oleh itu, adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri. 

Walaupun setiap usaha telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam laman ini, kandungan mereka secara semulajadi tertakluk kepada perubahan. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna / pembaca untuk memeriksa ketepatan fakta yang berkaitan sebelum memasuki sebarang komitmen kewangan atau lain-lain berdasarkan kepada mereka. Dalam apa keadaan pun UUM akan bertanggungjawab dalam kontrak, tort (termasuk tanpa had kecuaian) dan / atau pelanggaran kewajipan berkanun untuk apa-apa kerugian langsung, tidak langsung, khas, bersampingan atau berbangkit atau kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kehilangan data dan / atau kerugian ekonomi dan / atau kehilangan keuntungan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini atau maklumat yang terkandung di dalamnya. 

Dalam laman web ini, anda boleh mengakses dan pautan ke laman pihak ketiga yang bebas yang boleh menampilkan maklumat yang menarik minat anda. UUM tidak mempunyai kawalan ke atas perkara, kandungan subjek dan / atau ketersediaan atau sebaliknya laman-laman tersebut dan oleh itu, tidak akan bertanggungjawab apa berkenaan dengan laman web itu (s). Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya bermaksud suatu syor atau pengendorsan terhadap pandangan yang dinyatakan dalam mereka, oleh UUM. 

Sila maklumkan kepada kami jika anda menganggap mana-mana pautan pihak ketiga untuk menjadi tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan. UUM berhak untuk memadam pautan itu jika pada pendapat mutlaknya UUM percaya ia tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan. 

Segala usaha akan dibuat untuk memastikan bahawa laman web ini berjalan tanpa sebarang masalah atau gangguan, bagaimanapun UUM tidak akan bertanggungjawab ke atas dan tidak mengambil tanggungjawab untuk laman web ini yang buat sementara waktu atas sebab-sebab teknikal atau lain-lain. 

Kecuali dinyatakan dengan jelas, semua maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah milik kepada UUM dan hak cipta UUM, tanpa mengira sama ada simbol hak cipta dan / atau pernyataan hadir. Semua cap dagang adalah dengan ini diakui oleh anda sebagai milik kepada UUM. Universiti menegaskan hak moral untuk maklumat yang terkandung di dalam laman web ini. Sebarang permintaan tentang penggunaan bahan hak cipta UUM hendaklah dialamatkan kepada penyenggara halaman, di mana ini adalah jelas, jika tidak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

UUM akan, atas pemberitahuan, mempertimbangkan untuk menghapuskan apa-apa bahan yang terbuka kepada bantahan undang-undang siasatan yang belum selesai. 

AHLI MAJLIS IPDM 2017-2018

Posted in Profil

 

 Pengerusi    

nc2

 

YBhg. Prof. Dato' Seri Dr. Mohamed Mustafa Ishak
Naib Canselor
Universiti Utara Malaysia
 
 
 Timbalan Naib Canselor UUM    
 tnc4
Prof. Dr. Hassan Ali
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Utara Malaysia
 
 
 tnc5  
Prof. Madya Dr. Abdul Malek Hj. Abdul Karim
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Universiti Utara Malaysia
 
 

 tnc6

 

 
Prof. Dr. Noor Azizi Ismail
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Universiti Utara Malaysia
 
 
 Ahli Senat Bertaraf Profesor    
asp1  
Prof. Dr. Mohd Kamarulnizam Abdullah
Dekan
Ghazali Shafie Graduate School of Government
College of Law, Government and International Studies
 
 

asp3

 

 
Prof. Dr. Haim Hilman Abdullah
Dekan
Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan
Universiti Utara Malaysia
 
 
 
 Ahli Akademik Dari Luar UUM    
 aal3    
YBhg. Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Mohd Noor Merican
Pensyarah
Pusat Penyelidikan Dasar & Kajian Antarabangsa
Universiti Sains Malaysia
 
 
 

 aal4

 

   
Prof. Madya Dr. Siva Murugan A/L Pandian
Pensyarah
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia

 

Tokoh Dalam Negara    
tokoh dlm negara3     
YBhg. Datuk Dr. Chamil Wariya 
Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Akhbar Malaysia (MPI)
Kuala Lumpur
 
 
 

 tokoh dlm negara4

 

   
YBhg Tan Sri Dato’ Seri Utama Ismail Hj. Omar
Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif
The New Straits Times Press
(Malaysia) Bhd
 
 
 
 
 Tokoh Terkemuka Luar Negara    

tokoh luar negara1 

 

   
Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.HUM.
Pensyarah
Pusat Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI)
 
 
 
Setiausaha    

su2

 

 
PPjR Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri
Pengarah
Institut Pemikiran Tun Dr Mahathir Mohamad (IPDM)
 
 

Karyawan Tamu Semasa

Posted in Profil

 

YANG BERBAHAGIA Dato' Wira DR. MOHD SHARIFF BIN ABU SAMAh

karyawan sharif
Yang Berbahagia Dato' Wira Dr. Mohd Shariff bin Abu Samah dilantik sebagai Karyawan Tamu kali kedua pada 1 November 2016 hingga 31 Ogos 2018. Kali pertama beliau menjadi Karyawan Tamu ialah pada 1 Januari 2011. Beliau adalah mantan Pegawai Tadbir Negeri Kedah yang telah memegang pelbagai jawatan di pelbagai jabatan di Negeri Kedah. Beliau juga menyumbang bakti dalam pelbagai pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan badan-badan sukan seperti menjadi Ahli Jawatankuasa PERKIM Bahagian Negeri Kedah dan pernah menjadi Pengurus Pasukan Bola Sepak Negeri Kedah (1998-2000) dan juga Ketua Pegawai Protokol Sukan Komanwel 1998 Kuala Lumpur.

uum icon mygov msc mampu  myline tourism krste sirim

Logo Footer new januari 2017

IPDM