Hak Cipta

  • Semua aspek berkenaan laman web ini termasuk rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber-sumber kod adalah hak cipta UUM kecuali dinyatakan sebaliknya.
  • Tiada bahagian daripada kandungan atau bahan-bahan yang terdapat di laman web ini boleh diterbitkan semula, dilesenkan, dijual, diterbitkan, dihantar, diubah suai, disesuaikan, dipamerkan secara terbuka, penyiaran (termasuk komersil dalam apa bentuk sekalipun sama ada atau tidak diuruskan bagi apa-apa maksud menyelamatkan seperti yang dibenarkan di sini) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Universiti

uum icon mygov msc mampu  myline tourism krste sirim

Logo Footer new januari 2017

IPDM