Penyelidikan Terdahulu

Posted in Penyelidikan

TAJUK PROJEK/PENYELIDIKAN

AGENSI PEMBIAYA JUMLAH DANA (RM)

TAHUN MULA (JANGKA MASA)

Kajian Terhadap Semangat Patriotik Di Kalangan Belia Dan Beliawanis Negeri Perak

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Shahidan Shafie & Muhamed Nor Azman Nordin

Institut Darul Ridzuan (IDR) 71,000.00  2013 (1 Tahun)

The Process Of Nation-building Among Youth in Malaysia: A Case Study of the National Service Programme (NSP) in Nothern Region of Penisular Malaysia 

Dr. Mohd Ainuddin Iskandar Lee Abdullah, Dr. Fairol Halim, Dr. R. Sivaperegasam P. Rajanthiran &Dr. Yahya Don

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Research Acculturation Grant Scheme - RAGS)  28,000.00 2012 (3 Tahun)

An Analysis of Some Underlying Factors That Affected Malaysia-Singapore Relations During The Mahathir Era

Rusdi Omar, Dr. R. Sivaperegasam P. Rajanthiran & Mas Juliana Mukhtaruddin

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Research Acculturation Grant Scheme - RAGS)  23,000.00 2012 (3 Tahun)

Persepsi Mahasiswa Ke Atas Ancaman Bukan Tradisional (Non-traditional Security): Kajian Kes Komparatif Malaysia-Thailand/Indonesia-Thailand

Prof. Madya Abdul Rahim Anuar, Dr. R. Sivaperegasam P. Rajanthiran & Prof. Madya Dr. Azhar Harun

Universiti Utara Malaysia (Geran Universiti) 10,000.00  2011 (3 Tahun)

Dokumen Negara Islam PAS: Bantahan DAP 

Dr. R. Sivaperegasam P. Rajanthiran & Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz

 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS) 50,000.00 2011 (3 Tahun) 

Penilaian Kefahaman Konsep 1Malaysia Dikalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi 

Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Dr. Mohamad Ainuddin Iskandar Lee Abdullah, Dr. Muhammad Fuad Othman, Dr. Zaheruddin Othman & Dr. Fairol Halim

 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS) 50,000.00 2011 (3 Tahun) 

Transformasi Nilai Dalam Budaya Politik Melayu 

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad Sakdan, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad, Prof. Madya Dr. Ahmad Marthada Mohamed & Dr. Mohamad Shukri Khalid

 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Exploratory Research Grant Scheme - ERGS) 50,000.00 2011 (3 Tahun)

Ideologi Dan Kepemimpinan Pengarah Dalam Penerbitan Filem Tempatan Di Malaysia  

Afeez Nawfal Mohd Isa, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Dr. Mohd Khairie Ahmad, Dr. Norhafezah Yusof & Suhana Hamdan

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS)   50,000.00 2011 (3 Tahun) 

Kajian Persepsi Kerjaya Dalam Perkhidmatan Awam Dikalangan Belia Bukan Melayu Di Semenanjung Malaysia 

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad Sakdan, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad, Prof. Madya Dr. Ahmad Martadha Mohamed & Dr. Mohd Nazri Baharom

 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia  23,315.00 2011 (1 Tahun)

Model Tadbir Urus Yang Baik Di Malaysia

Prof. Madya Dr. Ahmad Martadha Mohamed, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad & Prof. Madya Dr. Mohd Foad Sakdan

Universiti Utara Malaysia (Geran Universiti) 10,000.00 2011 (1 Tahun) 

Keberkesanan Model Penyenggaraan Dan Pengurusan Bangunan Kediaman Bertingkat Dari Perspektif Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007

Dr. Mohamad Sukeri Khalid, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad & Prof. Madya Dr. Mohd Foad Sakdan

Universiti Utara Malaysia (Geran Universiti)  10,000.00  2011 (1 Tahun) 

Cultural Relativism vis-à-vis Mahathirsm: A Study on Tun Dr. Mahathir Mohamad's Model Of Human Right

Prof. Madya Dr. Mohd. Azizuddin Mohd Sani

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS) 35,595.00  2011 (1 Tahun)

Kajian Penyusunan Semula Hospital Pengajar Kementerian Pengajian Tinggi

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad, Prof. Madya Dr. Mohd Foad Sakdan, Prof. Madya Dr. Siti Alida John Abdullah, Prof. Madya Dr Ahmad Martadha Mohamed & Prof. Madya Dr. Abdul Halim Abdul Majid

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 100,000.00 2011 (1 Tahun)

Pendidikan Golongan Minoriti Kajian Masyarakat Orang Asli

Prof. Madya Dr. Mustapa Kassim, Prof. Madya Dr. Nuraini Yusoff, Prof. Madya Dr. Abdul Malek Abdul Karim, Prof. Madya Dr. Nuraimah Mohd Yusoff & Prof. Madya Dr. Abdul Sukor Shaari

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme-FRGS) 9,300.00 2011 (1 Tahun) 

Pelaksanaan Proses Penilaian Prestasi Dibawah Sistem Saraan Berasaskan Merit Di Sektor Awam Malaysia

Prof. Madya Dr. Muhamad Ali bin Embi & Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS)  20,000.00 2011 (1 Tahun)

Amalan Komunikasi Kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad Dari Perspektif Kaum Cina di Negeri Kedah

Joyce Cheah Lyn-Sze

Kelab Warisan Malaysia (KERIS)  7,500.00 2011 (6 Bulan)

Tun Dr. Mahathir's Contribution (1981-2003) to Poverty Alleviation Through Microfinance Programs in Malaysia: A Case Study of Assessing the Economic Impact of Microcredit Programs Of Amanah Ikhtiar Malaysia and Feasibility of Implementing Islamic Microfinance Products

Mohammad Ashraf

Kelab Warisan Malaysia (KERIS) 7,500.00  2009 (2 Tahun)

Mahathir Mohamad Dalam Bingkai Pemberitaan Media Indonesia Pasca Orde Baru: Suatu Kajian Semiotika Media

Ahmad Syadzali

Kelab Warisan Malaysia (KERIS) 7,500.00  2006 (5 Tahun)

Analisis Pemikiran Islam Kenegaraan Mahathir Mohamad Mengenai Islam Dan Pelaksanaan Dasarnya Dalam Negara Malaysia

Zulfa Jamali

Kelab Warisan Malaysia (KERIS)  7,500.00 2006 (5 Tahun) 

Pemikiran Mahathir Mengenai Pembangunan Ekonomi Orang Melayu Dalam Tiga Dekad (1970-1999): Analisis Terhadap Buku Delima Melayu, Cabaran Dan Jalan Ke Puncak

Afifah Asriati

 Kelab Warisan Malaysia (KERIS) 7,500.00  2006 (3 Tahun) 

Penyelidikan Semasa

Posted in Penyelidikan

TAJUK PROJEK/PENYELIDIKAN

AGENSI PEMBIAYA

JUMLAH DANA (RM)

                      

TAHUN MULA 

(JANGKA MASA)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAMAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN INTEGRITAS BANGSA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Universitas Sebelas Maret 50,000.00 2017

Krisis Jati Diri: Tinjauan Terhadap Belia Di Negeri Kedah

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Geran Khas Universiti 15,000.00 2016

Pengaruh Naskhah Tulkiyamat sebagai Medium Dakwah dalam Tradisi Masyarakat Makassar

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Geran Khas Universiti
10,000.00 2016

Kajian Keberkesanan Aktiviti Rukun Tetangga Dalam Meningkatkan Perhubungan Dan Perpaduan Masyarakat

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional (Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional) 44,422.00 2016
 
Projek Lukisan 2 Milenia Sejarah Negeri Kedah
 
Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling, Budiman Sobri Abdullah & Muhamed Nor Azman Nordin
Kerajaan Negeri Kedah 30,000.00 2014 (2 Tahun)

Managing Youth Potential Towards Malaysia's Nation Building 

Program coordinator: Prof. Dr. Abdul Razak SalehProgram leader: Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz  

Project Title 2 : Managing Leadership Cycle Among Youth 

Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling, Dr. Haji Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Assoc. Prof. Dr. Sharipah Soaad Syed Yahya, Dr. Azizah Ahmad & Hisarudin Ahmat

Kementerian Pelajaran Malaysia (Skim Geran Penyelidikan
Nic - NRGS)
 2,999,990.00 2013 

Penerimaan Masyarakat Kota Terhadap Rukun Tetangga Dan Keberkesanannya Dalam Meningkatkan Integrasi

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri & Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz

Kementerian Pelajaran Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS)  73,000.00  2013 (3 Tahun) 

Senarai Penyelidikan

Posted in Penyelidikan

 

TAJUK PROJEK/PENYELIDIKAN

AGENSI PEMBIAYA JUMLAH DANA (RM)

TAHUN MULA (JANGKA MASA)

       
PENYELIDIKAN SEMASA      
       

Krisis Jati Diri: Tinjauan Terhadap Belia Di Negeri Kedah

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Geran Khas Universiti 15,000.00 2016

Pengaruh Naskhah Tulkiyamat sebagai Medium Dakwah dalam Tradisi Masyarakat Makassar

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Geran Khas Universiti
10,000.00 2016

Kajian Keberkesanan Aktiviti Rukun Tetangga Dalam Meningkatkan Perhubungan Dan Perpaduan Masyarakat

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional (Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional) 44,422.00 2016
 
Projek Lukisan 2 Milenia Sejarah Negeri Kedah
Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling, Budiman Sobri Abdullah & Muhamed Nor Azman Nordin
 
Kerajaan Negeri Kedah 30,000.00 2014 (2 Tahun)

Managing Youth Potential Towards Malaysia's Nation Building 

Program coordinator: Prof. Dr. Abdul Razak SalehProgram leader: Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz  

Project Title 2 : Managing Leadership Cycle Among Youth 

Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling, Dr. Haji Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Assoc. Prof. Dr. Sharipah Soaad Syed Yahya, Dr. Azizah Ahmad & Hisarudin Ahmat

Kementerian Pelajaran Malaysia (Skim Geran Penyelidikan Nic - NRGS)
 2,999,990.00 2013 

Penerimaan Masyarakat Kota Terhadap Rukun Tetangga Dan Keberkesanannya Dalam Meningkatkan Integrasi

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri & Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz

Kementerian Pelajaran Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS)  73,000.00  2013 (3 Tahun) 
     
PENYELIDIKAN TERDAHULU    
     

Kajian Terhadap Semangat Patriotik Di Kalangan Belia Dan Beliawanis Negeri Perak

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Shahidan Shafie & Muhamed Nor Azman Nordin

Institut Darul Ridzuan (IDR) 71,000.00  2013 (1 Tahun)

The Process Of Nation-building Among Youth in Malaysia: A Case Study of the National Service Programme (NSP) in Nothern Region of Penisular Malaysia 

Dr. Mohd Ainuddin Iskandar Lee Abdullah, Dr. Fairol Halim, Dr. R. Sivaperegasam P. Rajanthiran &Dr. Yahya Don

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Research Acculturation Grant Scheme - RAGS)  28,000.00 2012 (3 Tahun)

An Analysis of Some Underlying Factors That Affected Malaysia-Singapore Relations During The Mahathir Era

Rusdi Omar, Dr. R. Sivaperegasam P. Rajanthiran & Mas Juliana Mukhtaruddin

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Research Acculturation Grant Scheme - RAGS)  23,000.00 2012 (3 Tahun)

Persepsi Mahasiswa Ke Atas Ancaman Bukan Tradisional (Non-traditional Security): Kajian Kes Komparatif Malaysia-Thailand/Indonesia-Thailand

Prof. Madya Abdul Rahim Anuar, Dr. R. Sivaperegasam P. Rajanthiran & Prof. Madya Dr. Azhar Harun

Universiti Utara Malaysia (Geran Universiti) 10,000.00  2011 (3 Tahun)

Dokumen Negara Islam PAS: Bantahan DAP 

Dr. R. Sivaperegasam P. Rajanthiran & Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz

 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS) 50,000.00 2011 (3 Tahun) 

Penilaian Kefahaman Konsep 1Malaysia Dikalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi 

Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Dr. Mohamad Ainuddin Iskandar Lee Abdullah, Dr. Muhammad Fuad Othman, Dr. Zaheruddin Othman & Dr. Fairol Halim

 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS) 50,000.00 2011 (3 Tahun) 

Transformasi Nilai Dalam Budaya Politik Melayu 

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad Sakdan, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad, Prof. Madya Dr. Ahmad Marthada Mohamed & Dr. Mohamad Shukri Khalid

 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Exploratory Research Grant Scheme - ERGS) 50,000.00 2011 (3 Tahun)

Ideologi Dan Kepemimpinan Pengarah Dalam Penerbitan Filem Tempatan Di Malaysia  

Afeez Nawfal Mohd Isa, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Dr. Mohd Khairie Ahmad, Dr. Norhafezah Yusof & Suhana Hamdan

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS)   50,000.00 2011 (3 Tahun) 

Kajian Persepsi Kerjaya Dalam Perkhidmatan Awam Dikalangan Belia Bukan Melayu Di Semenanjung Malaysia 

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad Sakdan, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad, Prof. Madya Dr. Ahmad Martadha Mohamed & Dr. Mohd Nazri Baharom

 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia  23,315.00 2011 (1 Tahun)

Model Tadbir Urus Yang Baik Di Malaysia

Prof. Madya Dr. Ahmad Martadha Mohamed, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad & Prof. Madya Dr. Mohd Foad Sakdan

Universiti Utara Malaysia (Geran Universiti) 10,000.00 2011 (1 Tahun) 

Keberkesanan Model Penyenggaraan Dan Pengurusan Bangunan Kediaman Bertingkat Dari Perspektif Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007

Dr. Mohamad Sukeri Khalid, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad & Prof. Madya Dr. Mohd Foad Sakdan

Universiti Utara Malaysia (Geran Universiti)  10,000.00  2011 (1 Tahun) 

Cultural Relativism vis-à-vis Mahathirsm: A Study on Tun Dr. Mahathir Mohamad's Model Of Human Right

Prof. Madya Dr. Mohd. Azizuddin Mohd Sani

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS) 35,595.00  2011 (1 Tahun)

Kajian Penyusunan Semula Hospital Pengajar Kementerian Pengajian Tinggi

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ahmad, Prof. Madya Dr. Mohd Foad Sakdan, Prof. Madya Dr. Siti Alida John Abdullah, Prof. Madya Dr Ahmad Martadha Mohamed & Prof. Madya Dr. Abdul Halim Abdul Majid

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 100,000.00 2011 (1 Tahun)

Pendidikan Golongan Minoriti Kajian Masyarakat Orang Asli

Prof. Madya Dr. Mustapa Kassim, Prof. Madya Dr. Nuraini Yusoff, Prof. Madya Dr. Abdul Malek Abdul Karim, Prof. Madya Dr. Nuraimah Mohd Yusoff & Prof. Madya Dr. Abdul Sukor Shaari

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme-FRGS) 9,300.00 2011 (1 Tahun) 

Pelaksanaan Proses Penilaian Prestasi Dibawah Sistem Saraan Berasaskan Merit Di Sektor Awam Malaysia

Prof. Madya Dr. Muhamad Ali bin Embi & Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS)  20,000.00 2011 (1 Tahun)

Amalan Komunikasi Kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad Dari Perspektif Kaum Cina di Negeri Kedah

Joyce Cheah Lyn-Sze

Kelab Warisan Malaysia (KERIS)  7,500.00 2011 (6 Bulan)

Tun Dr. Mahathir's Contribution (1981-2003) to Poverty Alleviation Through Microfinance Programs in Malaysia: A Case Study of Assessing the Economic Impact of Microcredit Programs Of Amanah Ikhtiar Malaysia and Feasibility of Implementing Islamic Microfinance Products

Mohammad Ashraf

Kelab Warisan Malaysia (KERIS) 7,500.00  2009 (2 Tahun)

Mahathir Mohamad Dalam Bingkai Pemberitaan Media Indonesia Pasca Orde Baru: Suatu Kajian Semiotika Media

Ahmad Syadzali

Kelab Warisan Malaysia (KERIS) 7,500.00  2006 (5 Tahun)

Analisis Pemikiran Islam Kenegaraan Mahathir Mohamad Mengenai Islam Dan Pelaksanaan Dasarnya Dalam Negara Malaysia

Zulfa Jamali

Kelab Warisan Malaysia (KERIS)  7,500.00 2006 (5 Tahun) 

Pemikiran Mahathir Mengenai Pembangunan Ekonomi Orang Melayu Dalam Tiga Dekad (1970-1999): Analisis Terhadap Buku Delima Melayu, Cabaran Dan Jalan Ke Puncak

Afifah Asriati

 Kelab Warisan Malaysia (KERIS) 7,500.00  2006 (3 Tahun) 

 

 

 

uum icon mygov msc mampu  myline tourism krste sirim

Logo Footer new januari 2017

IPDM