Semasa

Penyelidikan Semasa

TAJUK PROJEK/PENYELIDIKAN

AGENSI PEMBIAYA

JUMLAH DANA (RM)

                      

TAHUN MULA 

(JANGKA MASA)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAMAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN INTEGRITAS BANGSA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Universitas Sebelas Maret 50,000.00 2017

Krisis Jati Diri: Tinjauan Terhadap Belia Di Negeri Kedah

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Geran Khas Universiti 15,000.00 2016

Pengaruh Naskhah Tulkiyamat sebagai Medium Dakwah dalam Tradisi Masyarakat Makassar

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Geran Khas Universiti
10,000.00 2016

Kajian Keberkesanan Aktiviti Rukun Tetangga Dalam Meningkatkan Perhubungan Dan Perpaduan Masyarakat

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional (Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional) 44,422.00 2016
 
Projek Lukisan 2 Milenia Sejarah Negeri Kedah
 
Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling, Budiman Sobri Abdullah & Muhamed Nor Azman Nordin
Kerajaan Negeri Kedah 30,000.00 2014 (2 Tahun)

Managing Youth Potential Towards Malaysia's Nation Building 

Program coordinator: Prof. Dr. Abdul Razak SalehProgram leader: Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz  

Project Title 2 : Managing Leadership Cycle Among Youth 

Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling, Dr. Haji Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Assoc. Prof. Dr. Sharipah Soaad Syed Yahya, Dr. Azizah Ahmad & Hisarudin Ahmat

Kementerian Pelajaran Malaysia (Skim Geran Penyelidikan
Nic - NRGS)
 2,999,990.00 2013 

Penerimaan Masyarakat Kota Terhadap Rukun Tetangga Dan Keberkesanannya Dalam Meningkatkan Integrasi

Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri & Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz

Kementerian Pelajaran Malaysia (Fundamental Research Grant Scheme - FRGS)  73,000.00  2013 (3 Tahun)