Articles

KOLEKSI UCAPAN TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD MENGENAI PEMODENAN PENTADBIRAN AWAM MALAYSIA

Tajuk: Koleksi Ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai Pemodenan Pentadbiran Awam Malaysia
ISBN: 978-983-44865-0-1
Tahun: 2010
Halaman: 362
Penyelenggara: Abdul Rahman Abdul Aziz
Kategori: Buku (kompilasi ucapan)
Penerbit: Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad
Harga: RM79.00

Sinopsis

Dalam melaksanakan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju telah menyebabkan Tun D. Mahathir melakukan transformasi ataupun pemodenan pentadbiran awam agar ia mampu berdaya saing dalam konteks semasanya dan juga masa akan datang. Lantaran itu, seawal Tun Dr. Mahathir mengambil alih pucuk pimpinan negara, pentadbiran awam telah diberi perhatian serius dan beberapa pembaharuan telah dilaksanakan. Penekanan terhadap pembaharuan struktur dan prosedur kerja serta pembaharuan sikap yang ditekankan oleh Tun Dr. Mahathir dilaksanakan secara berterusan sepanjang pentadbirannya. Perseimbangan antara struktur/prosedur dan juga sikap ini menentukan keupayaan perkhidmatan awam untuk terus berperanan secara dinamik, cekap dan efisien dan dalam masa yang sama mampu memenuhi permintaan rakyat dan juga pelanggannya.

 

Kandungan

Kata-kata Aluan Tun Dr. Mahathir Mohamad

Pengenalan "Pemikiran Tun Dr. Mahathir mengenai Pentadbiran Awam"

 

Perkhidmatan Awam Malaysia

Perkhidmatan Awam Malaysia

Perkhidmatan Awam Penggerak Pembangunan Negara

Meningkatkan Produktiviti Sektor Awam

Peningkatan Program Pencegahan Rasuah

Tugas dan Tanggungjawab Penjawat Awam

Cabaran Perkhidmatan Awam

Berurusan dengan Perkhidmatan Awam Malaysia

Perkhidmatan Awam di Mata Awam

Kerajaan Elektronik

Pembentukan Paradigma Baru Perkhidmatan Awam

Cabaran dan Prospek Alaf Baru

 

Kepimpinan

Tanggungjawab Pengurus dan Eksekutif

Cabaran Perkhidmatan Awam selepas Merdeka

Meningkatkan Keupayaan Pengurusan Negara

Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Awam

Cabaran dan Peranan Pegawai Tadbir

Peranan Pentadbir untuk Kestabilan Politik

Mempertingkatkan Kemahiran Pentadbiran Awam

Pentadbir: Perkhidmatan dn Profesional

 

Nilai-Nilai Murni

Ke Arah Meningkatkan Produktiviti

Ke Arah Meningkatkan Kesedaran Islam

Etika Pengurusan

Budaya Kerja Cemerlang

Komitmen dan Kualiti Jayakan Organisasi

Perpaduan dan Kerjasama Tonggak Kejayaan

 

Kesatuan Sekerja

Menzahirkan Kecemerlangan melalui Kesatuan Sekerja

Bekerjasama

Peranan Kesatuan Sekerja

Peranan Kesatuan Sekerja untuk Mengekalkan Perusahaan yang Harmoni

Peranan Kerajaan terhadap Pekrja dan Rakyat

 

Lain-Lain

Masa Depan Perusahaan Awam

Jalinan Kerjasama Pekerja-Majikan-Kerajaan

Peranan Kerajaan untuk Memakmurkan

Kefahaman Pekerja Penyumbang Kemajuan Negara

K-Pekerja Pemangkin Kecemerlangan Negara