PENERBITAN STAF

Peradaban Islam Di Asia: Isu Sejarah, Pendidikan dan Sains Sosial

Tajuk: Peradaban Islam Di Asia
ISBN: 978-967-440-337-9
Tahun: 2017
Halaman: 302
Penyelenggara: Nurulwahidah Fauzi
Kategori: Buku (Sejarah)
Penerbit: Universiti Sains Islam Malaysia

Buku Peradaban Islam di Asia: Isu Sejarah, Pendidikan dan Sains Sosial merupakan kumpulan makalah dalam bidang Sejarah dan Tamadun Islam merangkumi pelbagai disiplin yang dikelompokkan kepada beberapa tema utama iaitu konsep tamadu menurut pandangan ahli sejarawan dan cendekiawan, kegemilangan dan warisan peradaban Islam,beserta peradaban dunia. Buku ini membahaskan ilmu historiografi Islam dan konsep sejarah, disiplin dalam penulisan sejarah Islam dengan rentetan peristiwa sejarah membabitkan ilmuwan dalam bidang sosial, matematik dan sains secara kolektif di peringkat antarabangsa dan lokal. Buku ini diharap mampu menjadi pedoman kepada para pembaca untuk lebih memahami dan mendalani ilmu-ilmu sejarah dan tamadun Islam bagi mewujudkan generasi kini yang sentiasa peka terhadap suasana yang kondusif dalam kehidupan.