BUKU TERBITAN IPDM

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

Tajuk: Keluhuran Perlembagaan
ISBN: 978-983-44865-6-3
Tahun: 2010
Halaman: 89
Penyunting: Abdul Rahman Abdul Aziz
Kategori: Buku (kompilasi artikel)
Penerbit: Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad
Harga: RM22.00

Sinopsis

Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Satu suruhanjaya telah dibentuk yang dikenali sebagai Suruhanjaya Reid dan diketuai oleh Lord Reid yang bertanggungjawab untuk meneliti dan merangka perlembagaan ini dan ia mula berkuat-kuasa sejurus selepas negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Perlembagaan juga menjadi sumber rujukan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Oleh itu, buku ini memuatkan beberapa artikel yang menghuraikan secara terperinci tentang ciri-ciri Perlembagaan Malaysia yang unik serta peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan dan juga rakyat dalam sebuah negara yang berdaulat ini. 

 

Kandungan

Prakata

 

BAB 1

FALSAFAH DAN FUNGSI PERLEMBAGAAN
penulis: Nuarrual Md. Dahlan
 
BAB 2
PERLEMBAGAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG UTAMA NEGARA: PERANAN KERAJAAN DAN RAKYAT
penulis: Fariza Romli
 
BAB 3
LIABILITI JENAYAH: KETAHUI HAK-HAK ANDA SEBAGAI TERTUDUH DAN PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG
penulis: Yusramizza Md Isa@Yusuff>
 
BAB 4
HAK UNTUK KHIDMAT GUAMAN: PENGALAMAN DI MALAYSIA
penulis: Md Rejab Md Desa
 
BAB 5
KEWANGAN KERAJAAN: BAGAIMANA WANG RAKYAT DIBELANJAKAN