BUKU TERBITAN IPDM

HIDUP DALAM KEPELBAGAIAN

Tajuk Penerbitan: Hidup dalam Kepelbagaian
ISBN:978-967-0193-02-1
Tahun: 2011
Halaman: 34
Penyunting: Abdul Rahman Abdul Aziz & Muhamed Nor Azman Nordin
Kategori: Buku (Kompilasi artikel)
Penerbit: Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad
Harga: RM9.00

Sinopsis

Kepelbagaian corak masyarakat Malaysia ini sebenarnya berlaku semenjak dahulu lagi, yakni semenjak Kesultanan Melayu Melaka dan kemuncaknya pada era pentadbiran British. Kepelbagaian ini wujud disebabkan faktor masa, ekonomi dan politik. Kemakmuran bumi Malaysia bukan sahaja menjadi tarikan masyarakat dunia mada masa dahulu, bahkan sehingga kini. Kepelbagaian yang wujud ini memberikan satu tanggungjawab yang amat besar kepada pemimpin negara untuk mengurusnya sebaik mungkin. Kepelbagaian ini sebenarnya satu kekuatan kepada negara, tetapi seandainya gagal diuruskan dengan baik, ianya bakal mengundang padah. Oleh itu, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak telah melancarkan gagasan 1Malaysia yang mana matlamat akhirnya adalah untuk mencapai perpaduan nasional. Maka buku ini merupakan kompilasi artikel yang disampaikan oleh tokoh kewartawanan negara semasa Seminar 1Malaysia "Hidup dalam Keplebagaian" yang melihat pelaksanaan gagasan baharu Perdana Menteri dari perspektif kewartawanan.

Isi Kandungan

Prakata

Bab 1

PERPADUAN SEBAGAI LANDASAN PEMBINAAN NEGARA MAJU

penulis: Zainuddin Maidin

Bab 2

PEMBINAAN NEGARA MAJU

penulis: A. Kadir Jasin

Bab 3

HIDUP DALAM KEPELBAGAIAN: PERANAN AKHBAR

penulis: Mior Kamarul Shahid

Bab 4

SELOKA 1MALAYSIA

Ismail Yaacob