BUKU TERBITAN IPDM

PEMBUDAYAAN PEKERJA DALAM ARUS TRANSFORMASI NEGARA

Tajuk: Pembudayaan Pekerja dalam Arus Transformasi Negara
ISBN: 978-967-0193-07-6
Tahun: 2013
Halaman: 147
Kategori: Kompilasi Artikel
Penerbit: Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad
Harga: RM21.00
Sinopsis
Pekerja merupakan aset penting bagi pembangunan kecemerlangan sesebuah organisasi. Steve Jobs. Pemilik Syarikat Apple dalam satu wawancara ada mengatakan bahawa rahsia kecemerlangan syarikat Apple adalah kerana memiliki pekerja yang berbakat dalam bidang masing-masing. Pekerja menjadi aset penting hanya jika pekerja ini pekerja yang komited dan diletakkan di tempat yang betul. Sekiranya pekerja yang bagus diletakkan di tempat yang tidak betul, ia akan menjadi liabiliti. Bahkan jika pekerja yang tidak bagus dan ditempatkan pula di tempat yang tidak betul, ia akan menjadi liabiliti berganda. Maka dengan itu, pembudayaan pekerja harus diberikan perhatian yang serisu dalam pembangunan kecemerlangan organisasi. Salah satu proses pembudayaan kecemerlangan organisasi adalah dengan meamstikan dan mewujudkan disiplin dalam kalangan pekerja.
 

 

Kandungan:
 
Pembudayaan Pekerja dalam Arus Transformasi Negara
oleh: Mohamed Mustafa Ishak
 
Falsafah dan Nilai Sosial Pekerja dalam Konteks Masyarakat Malaysia
oleh: Ibrahim Ahmad Bajunid
 
Pekerjaan dalam Kehidupan Manusia
oleh: Abdul Rahman Abdul Aziz
 
Budaya Unggul Sektor Awam/Badan Berkanun
oleh: Zainal Kling
 
Tuntutan Perkhidmatan Cemerlang Pelbagai Pihak Terhadap Penjawat Awam di Malaysia
oleh: Mohd Nasir Mohd Ashraf
 
Disiplin Kerja Menurut Perspektif Islam
oleh: Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri
 
Tindakan Tatatertib Kementerian Pelajaran Malaysia: Satu Pengalaman sebagai Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (1997-2003)
oleh: Abdul Rahim Abdul Majid