BUKU TERBITAN IPDM

MELESTARIKAN PEMBANGUNAN NEGARA 1982-2003 (Perutusan Tahun Baru Perdana Menteri Malaysia 1982-2003)

Tajuk: Melestarikan Pembangunan Negara 1982-2003 (Perutusan Tahun Baru Perdana Menteri Malaysia 1982-2003)
ISBN: 978-983-43549-2
Tahun: 2008
Halaman: 151
Penyusun: Mustapa Kassim, Abdul Rahman Abdul Aziz, Muhamed Nor Azman Nordin & Hasliza Shafie
Kategori: Buku (kompilasi ucapan)
Penerbit: Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad

Sinopsis

Malaysia sebuah negara yang berpotensi besar untuk maju telah dipimpin oleh Perdana-perdana Menteri yang telah berjaya melaksanakan tanggungjawab untuk mencapai apa yang ditakrifkan sebagai membangun, maju, aman makmur dan rakyatnya hidup dalam suasana bahagia. Bagi Tun Dr. Mahathir, semua rakyat perlu mempunyai hasrat untuk menyumbang kepada pembangunan negara kerana pembangunan dan pencapaian matlamat negara perlu dianggap sebagai pembangunan diri sendiri. Ini kerana apabila negara membangun dan mencapai kemajuan, akan membawa kebahagiaan dan ketenangan kepada diri sendiri. Maka, Melestarikan Pembangunan Negara 1982-2003 yang merupakan koleksi perutusan tahun baru ini diharapkan mampu menggambarkan pengukuhan peristiwa yang berlaku sepanjang kepimpinan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Mentei Malaysia, yang mana melaluinya rakyat Malaysia disaran untuk melindungi pembangunan negara daripada dimusnahkan oleh angkara sendiri atau hasutan luar.