PELAJAR IPDM

Our students

Nama:
Nor Hafida bt Hamzah
Tajuk Tesis:
Managing Potential Leadership Among Youth in Malaysia


Nama:
Muhammad Afif bin Morazuki
Tajuk Tesis:
Leadership Develpment Among Youth in Malaysia Ruling Government 

Nama:
Muniroh binti Abdul Rohman
Tajuk Tesis:
Kepimpinan Islam Tun Dr Mahathir Mohamad Di Malaysia                    

Nama:
Rozira binti Abu
Tajuk Tesis:
Implementation of Empowerment Through Sport Among Youth at Rural Area

Nama:
Fatinah binti Mangsor
Tajuk Tesis:
Leadership Potential Between Government and Private Sector of Youth Workers in Malaysia

Nama:
Aainaa Zawani binti Ahmad Fu-ad
Tajuk Tesis:
Leadership Among Youth (A Study in Good Governance)

Nama:
Nur Syafiqah Huda Bt Mohammad Rashidi
Tajuk Tesis:
Kajian Keberkesanan Aktiviti Rukun Tetangga Dalam Meningkatkan Perhubungan dan Perpaduan Masyarakat

Nama:
Dato' Hj Abdul Rahim B. Abdul Majid
Tajuk Tesis:
Tun Dr. Mahathir Mohamad's thoughts on education and compiling his contributions to educational development in Malaysia

Nama:
Marwan Bin Ismail
Tajuk Tesis:
Pembangunan komuniti menerusi keusahawanan sosial: Kajian kes mengenai organisasi bukan kerajaan di Malaysia

Nama:
Suranthiran Naidu A/L M.N. Naidu
Tajuk Tesis:
National integration: The cultivation of nationhood values in Malaysian national education language curriculum

Nama:
Abdul Bari Azed
Tajuk Tesis:
Kemasukan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia semasa pemerintahan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad

Nama:
Lutfan bin Jaes
Tajuk Tesis:
Penerapan nilai-nilai Asia dalam gaya kepimpinan berkesan Lee Kuan Yew, Mahathir dan Suharto: satu kajian perbandingan melalui dasar-dasar pembangunan

Nama:
Mazli bin Mazlan
Tajuk Tesis:
Pemikiran Tun Dr. Mahathir mengenai politik orang Melayu pasca persaraan (2003-2012)

Nama:
Mohd Johan bin Yami
Tajuk Tesis:
Pemikiran politik Islam Tun Dr. Mahathir semasa pemerintahan tahun 1981-2003