KECEKAPAN MENGURUS

Posted in Buku Terbitan IPDM

 kecekapanmengurus
Tajuk: Kecekapan Mengurus
ISBN: 978-983-43549-8-5
Tahun: 2009
Halaman: 71
Penyusun: Abdul Rahman Abdul Aziz 
Kategori: Buku (kompilasi ucapan)
Penerbit: Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad
Harga: RM35.00

Sinopsis

Buku ini memuatkan pidato umum yang disampaikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tun Dr. Siti Hasmah Mohd. Ali pada Konvokesyen Khas sempena penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengurusan Pembangunan) kepada Tun Dr. Mahathir dan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Kerja Sosial) kepada Tun Dr. Siti Hasmah. Pengurusan adalah penting dalam merealisasikan sesuatu tugasan mahupun kerja yang dilaksanakan. Pengurus-pengurus baik sektor awam mahupun swasta walaupun berbeza dari segi objektifnya, perlu menguasai kecekapan pengurusan.

uum icon mygov msc mampu  myline tourism krste sirim

Logo Footer new januari 2017

IPDM